Tỳ hưu cặp ngọc miến điện phong thủy TH-PT-06

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 8cm x 15cm (Bao gồm đế) + Khối lượng: 3kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, tịch tà hóa sát,

Tỳ hưu cặp ngọc miến điện phong thủy TH-PT-04

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 10cm x 20cm (Bao gồm đế) + Khối lượng: 5.8kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, tịch tà hóa sát,

Tỳ hưu cặp ngọc miến điện phong thủy TH-PT-03

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 8cm x 10cm (Bao gồm đế) + Khối lượng: 2kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, tịch tà hóa sát,

Tỳ hưu cặp ngọc miến điện phong thủy TH-PT-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam- Trung Quốc). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 5cm x 10cm (chưa bao gồm đế gỗ). + Khối lượng: 2.652kg/cặp. + Ý nghĩa: Tỳ hưu bằng ngọc chiêu tài lộc, bổ trợ cho sức khỏe, may mắn

Tỳ hưu cặp ngọc miến điện phong thủy TH-PT-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam- Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 7cm x 13cm (chưa bao gồm đế gỗ) + Khối lượng: 4.996kg/cặp + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, bổ trợ cho sức khỏe, may mắn về đường công danh, thi

Dây Tỳ hưu đeo cổ ngọc miến điện S412-5905

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Ngọc Phỉ Thúy A (Vân Nam, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.0cm x 2.3cm x 1.5cm + Khối lượng: 45.42 g + Ý nghĩa: chiêu tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức

Ngọc Miến Điện – Ngọc Đá Miến Điện – Vật Phẩm Ngọc Miến Điện